Leanne yn Cefnogi Bil Awtistiaeth i Gymru

 MH_050716_Plaid_Cymru_040.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi cefnogi mesur fyddai’n addo rhoi mwy o warchodaeth i deuluoedd sy’n byw gydag awtistiaeth, eu teuluoedd a’u gofalwyr.

Siaradodd Ms Wood o blaid bil Aelod Preifat fyddai’n cadw addewid o faniffesto Plaid Cymru yn etholiad y Cynulliad yn 2016 i gyflwyno deddfwriaeth fyddai’n hyrwyddo hawliau pobl ag awtistiaeth.

Dros y misoedd diwethaf, clywodd Ms Wood lawer o hanesion gan rieni plant ag awtistiaeth. Soniodd llawer ohonynt am oedi hir cyn diagnosis a diffyg cefnogaeth yn system yr ysgolion prif-ffrwd i’w plant.

Fel rhan o’r ddadl, dywedodd arweinydd Plaid Cymru: “Mae bylchau o hyd yn y ddarpariaeth, fel gyda sawl cyflwr arall. Felly rydym eisiau i’r ddeddfwriaeth arwain at well gwasanaethau.

“Mae symbolaeth deddfwriaeth hefyd yn bwysig. Byddai deddfu ar hyn yn anfon neges am ein blaenoriaethau fel gwlad.

“Byddai’n arwydd i rieni, teuluoedd a gofalwyr fod pobl ag awtistiaeth yn cyfrif, ac y byddwn yn cydnabod ac yn amddiffyn eu hawliau. Byddai cymeradwyo’r cynnig hwn yn cadarnhau datganiad gan y Cynulliad. Rhaid dilyn ymlaen ohono hefyd.

“Ers gormod o amser, ataliwyd pobl ar y sbectrwm awtistiaeth rhag byw bywydau llawn. Trwy gefnogi’r ddeddfwriaeth hon, byddwn yn cymryd un cam bychan tuag at gymdeithas lle mae gan bawb gydraddoldeb cyfle mewn gwirionedd.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.