AoS y Rhondda i Groesawu Digwyddiad Gydag Arweinydd Plaid Cymru

Plenary_pic_email_version_.jpg

Bydd AoS y Rhondda MS ac Arweinydd Plaid Cymru yn cymryd cwestiynau gan ei hetholwyr fel rhan o daith rithiol o gwmpas Cymru.

Bydd Leanne Wood ac Adam Price yn dod at ei gilydd fel tîm yn y ddiweddaraf mewn cyfres o ddigwyddiadau ‘Holwch Adam’ , gyda’r canolbwynt y tro hwn ar ddyfodol y Rhondda.

Dywedodd Leanne y bydd yn gyfle da i drafod materion lleol pwysig yn ogystal ag i bobl glywed sut y bydd Llywodraeth Plaid Cymru yn newid y ffordd y rhedir ein gwlad, er lles.

“Rwy’n edrych ymlaen at siarad â chyn gymaint o bobl ag sydd modd yn ystod y digwyddiad Plaid Cymru hwn ar-lein,” meddai Leanne. “Dan amgylchiadau arferol, buasem allan yn curo drysau, yn siarad ac yn gwrando ar bobl i drafod eu pryderon ac yn cael sgyrsiau am sut y gwnawn ymdrin â’r pryderon hynny a sut y gall Plaid Cymru gynnig atebion.

“Oherwydd cyfyngiadau coronafeirws, nid ydym wedi gwneud dim o hynny, sy’n fwy na chywilydd – mae iddo oblygiadau mawr i ddemocratiaeth a rhoi gwybod yn iawn am bethau i bobl.

“Gobeithio y bydd y digwyddiad arlein hwn - Holwch Adam – yn rhoi cyfle i ni ymateb i gynifer o gwestiynau ag sydd modd gan bobl sydd eisiau dod i wybod mwy am sut y gall Plaid Cymru weithio gyda hwy i wella eu cymuned a’u bywydau. Rwy’n edrych ymlaen at y drafodaeth ac yr wyf yn annog pobl i ddod yn rhan ohono.”

Dilynwch y ddolen hon i gofrestru am y digwyddiad: https://www.plaid.cymru/ask_adam_rhondda?lang=cy 

Os ydych eisiau helpu i ail-ethol Leanne yn etholiadau’r Senedd eleni, cliciwch ar y ddolen hon.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-03-26 11:38:36 +0000