“Trefn ar ein trenau!”, medd Leanne wrth y Gweinidog Llafur

 SMALL_MH_050716_Plaid_Cymru_029.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi dwyn pwysau ar Lywodraeth Cymru wedi i luniau ddod i’r amlwg o gerbyd trên gorlawn o blant ysgol yn ei hetholaeth.

Gwnaed y sylwadau wedi i lun gael ei ddangos o ddisgyblion Ysgol Gyfun Treorci wedi eu gwasgu’n dynn at ei gilydd ar eu ffordd i’r ysgol. Mae disgyblion sy’n methu cael lle yn y cerbyd yn wynebu dewis o aros am 30 munud am y trên nesaf, neu daith gerdded hirfaith.

Mewn trydariad wedi’i anelu at Weinidog Llafur yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates, dywedodd Leanne bod y sefyllfa yn “annerbyniol.”

Dywedodd Ms Wood fod y gwasanaethau ar Lein y Cymoedd sydd yn aml mor orlawn yn tanlinellu’r angen i’r weinyddiaeth Lafur wneud yn siŵr nad yw’r fasnachfraint reilffyrdd nesaf i Gymru yn gwneud yr un camgymeriadau â’r un bresennol sydd wedi methu ag ateb y galw cynyddol.

“Mae gorlenwi yn broblem gyfarwydd i unrhyw un sy’n defnyddio Lein y Cymoedd,” medd Ms Wood. “Rwy’n gwybod nad yw hyn yn beth newydd i nifer o ddisgyblion Ysgol Gyfun Treorci sy’n dibynnu ar y gwasanaeth bob dydd. Pan fyddwch yn gweld plant wedi eu gwasgu at ei gilydd oherwydd bod y cerbydau mor llawn, mae’n achosi loes i bawb, yn enwedig i rieni’r plant.

“Mae rhieni, sy’n talu am y gwasanaeth hwn, yn ddig, a chyda phob cyfiawnhad. Mae rhai wedi cysylltu â mi am hyn. Rwyf wedi cael cyfarfodydd gydag Arriva Trains Wales yn y gorffennol lle cefais addewid y byddai trenau’r cymoedd yn dod yn fwy o flaenoriaeth o ran cerbydau ychwanegol. Yn anffodus, rydym yn dal i weld cerbydau sydd mor llawn fel eu bod yn anghyfforddus.”

Ychwanegodd: “Mae’r holl broblemau hyn ac anfodlonrwydd y cwsmeriaid sy’n dod yn sgil hyn yn tanlinellu’r angen am i’r fasnachfraint nesaf fod yn hollol fanwl gywir. Doedd gan y fasnachfraint flaenorol ddim darpariaeth o gwbl am dwf yn nifer y teithwyr na mwy o drenau, ac y mae hynny wedi cyfrannu llawer at y lle’r ydym yn awr. All y camgymeriad hwnnw ddim digwydd eto ac y mae’n rheidrwydd ar Lywodraeth Lafur Cymru i gael pethau’n iawn.”

Os ydych yn cytuno â'r Leanne, cliciwch y ddolen hon. Diolch.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.