Pleidleisiwch i Aros yn yr Undeb Ewropeaidd

Mae Plaid Cymru yn credu bod Cymru ar ei ennill wrth aros yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd.

Peidiwch a gwrando ar rheiny sy’n ceisio codi pryderon di-sail.

Bydd tynnu allan o’r Undeb Ewropeaidd ddim yn stopio mewnfudo.

Bydd e ddim yn rhoi mwy o arian i’n gwasanaeth iechyd.

Ond bydd e yn creu ansicrwydd o ran yr economi a swyddi.

Dyw’r Undeb Ewropeaidd ddim yn berffaith ond mae hi yn rhoi llais i Gymru yn y byd. Dyw San Steffan ddim.

Mae gan yr Undeb Ewropeaidd bolisi o ail-ddosbarthu cyfoeth i’r ardaloedd tlotaf, ac mae Cymru yn elwa o hyn.

Mae’r Toriaid yn San Steffan wedi dweud na fyddan nhw’n sicrhau fod yr arian hwn yn dal i ddod i Gymru petawn ni’n pleidleisio i adael.

Wrth aros yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd gallwn sicrhau y bydd Cymru yn parhau i fod yn bartner yn y teulu o genhedloedd Ewropeaidd.

Pleidleisiwch i aros ar Fehefin dau ddeg tri.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.