Pleidleisiwch i Aros yn yr Undeb Ewropeaidd

Mae Plaid Cymru yn credu bod Cymru ar ei ennill wrth aros yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd.

Peidiwch a gwrando ar rheiny sy’n ceisio codi pryderon di-sail.

Bydd tynnu allan o’r Undeb Ewropeaidd ddim yn stopio mewnfudo.

Bydd e ddim yn rhoi mwy o arian i’n gwasanaeth iechyd.

Ond bydd e yn creu ansicrwydd o ran yr economi a swyddi.

Dyw’r Undeb Ewropeaidd ddim yn berffaith ond mae hi yn rhoi llais i Gymru yn y byd. Dyw San Steffan ddim.

Mae gan yr Undeb Ewropeaidd bolisi o ail-ddosbarthu cyfoeth i’r ardaloedd tlotaf, ac mae Cymru yn elwa o hyn.

Mae’r Toriaid yn San Steffan wedi dweud na fyddan nhw’n sicrhau fod yr arian hwn yn dal i ddod i Gymru petawn ni’n pleidleisio i adael.

Wrth aros yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd gallwn sicrhau y bydd Cymru yn parhau i fod yn bartner yn y teulu o genhedloedd Ewropeaidd.

Pleidleisiwch i aros ar Fehefin dau ddeg tri.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.