Leanne yn Annog Gweithredu ar Frys ar Ddigartrefedd Ymysg Cyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog yng Nghymru

MH_050716_Plaid_Cymru_034.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi galw ar Lywodraeth Cymru i asesu problem digartrefedd ymysg cyn-aelodau o’r lluoedd arfog yng Nghymru.

Gwnaeth arweinydd Plaid Cymru yr alwad yn ystod cwestiynau i Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru sydd â chyfrifoldeb dros gyn-filwyr. Ar hyn o bryd, nid oes data am nifer y bobl ddigartref yng Nghymru sydd â chefndir yn y lluoedd arfog.

Yn ogystal â gofyn i Lywodraeth Cymru ddechrau gasglu data ar ddigartrefedd cyn-filwyr, gofynnodd Leanne am gadarnhad fod awdurdodau lleol yn dilyn Cyfamod y Fyddin ar fater tai. Dywed Cyfamod y Fyddin na ddylai cyn-aelodau o’r lluoedd arfog fod dan anfantais ym mater neilltuo tai cymdeithasol.

Yn ystod y sesiwn lawn, dywedodd Leanne: “Fe fyddwch yn ymwybodol bod rhai fu yn y lluoedd arfog yn cael trafferth ymaddasu i fywyd y tu allan i’r fyddin a bod rhai yn cael trafferth arbennig o ganlyniad i’r digwyddiadau trawmatig y buont yn dystion iddynt.

“Gallai hyn esbonio pam y canfu arolwg yn 2014 gan y Lleng Brydeinig fod cyn-filwyr o oedran gwaith ddwywaith yn debygol o fod yn ddi-waith na’u cyfoedion ym mhoblogaeth gyffredinol y DG. 

“Mae astudiaethau mwy diweddar ar lefelau digartrefedd ymysg cyn-aelodau o luoedd arfog y DG yn amrywio, ond yr hyn na wyddom yw cyfran y cyn-filwyr ymysg poblogaeth y digartref yng Nghymru, oherwydd nad yw’r ffigyrau hynny yn bod.  

“Ysgrifennydd Cabinet, a ydych yn hyderus fod awdurdodau lleol yn dilyn Cyfamod y Fyddin pan fo’n fater o gyn-filwyr yn peidio bod dan anfantais ym mater tai? A wnewch chi hefyd roi addewid y bydd eich adran yn edrych i mewn i bwnc digartrefedd ymysg cyn-filwyr yng Nghymru er mwyn gweld maint y broblem ac ystyried pa fesurau y gallwch eu rhoi ar waith i ymdrin â’r problemau penodol hynny?”

Mewn ymateb, dywedodd Alun Davies ei fod yn “hyderus” fod awdurdodau lleol yn gwneud popeth yn eu gallu i gwrdd â’u hymrwymiad i Gyfamod y Fyddin a’i fod mewn cysylltiad â Llywodraeth y DG ynghylch datblygu mwy o wybodaeth am ddigartrefedd ymysg cyn-aelodau o’r lluoedd arfog.

Os ydych chi'n cytuno â Leanne ar hyn, beth am ei chefnogi a Phlaid Cymru trwy ymuno? Gallwch chi wneud hyn trwy glicio'r ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.