Leanne yn Annog Gweithredu ar Frys ar Ddigartrefedd Ymysg Cyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog yng Nghymru

MH_050716_Plaid_Cymru_034.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi galw ar Lywodraeth Cymru i asesu problem digartrefedd ymysg cyn-aelodau o’r lluoedd arfog yng Nghymru.

Gwnaeth arweinydd Plaid Cymru yr alwad yn ystod cwestiynau i Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru sydd â chyfrifoldeb dros gyn-filwyr. Ar hyn o bryd, nid oes data am nifer y bobl ddigartref yng Nghymru sydd â chefndir yn y lluoedd arfog.

Yn ogystal â gofyn i Lywodraeth Cymru ddechrau gasglu data ar ddigartrefedd cyn-filwyr, gofynnodd Leanne am gadarnhad fod awdurdodau lleol yn dilyn Cyfamod y Fyddin ar fater tai. Dywed Cyfamod y Fyddin na ddylai cyn-aelodau o’r lluoedd arfog fod dan anfantais ym mater neilltuo tai cymdeithasol.

Yn ystod y sesiwn lawn, dywedodd Leanne: “Fe fyddwch yn ymwybodol bod rhai fu yn y lluoedd arfog yn cael trafferth ymaddasu i fywyd y tu allan i’r fyddin a bod rhai yn cael trafferth arbennig o ganlyniad i’r digwyddiadau trawmatig y buont yn dystion iddynt.

“Gallai hyn esbonio pam y canfu arolwg yn 2014 gan y Lleng Brydeinig fod cyn-filwyr o oedran gwaith ddwywaith yn debygol o fod yn ddi-waith na’u cyfoedion ym mhoblogaeth gyffredinol y DG. 

“Mae astudiaethau mwy diweddar ar lefelau digartrefedd ymysg cyn-aelodau o luoedd arfog y DG yn amrywio, ond yr hyn na wyddom yw cyfran y cyn-filwyr ymysg poblogaeth y digartref yng Nghymru, oherwydd nad yw’r ffigyrau hynny yn bod.  

“Ysgrifennydd Cabinet, a ydych yn hyderus fod awdurdodau lleol yn dilyn Cyfamod y Fyddin pan fo’n fater o gyn-filwyr yn peidio bod dan anfantais ym mater tai? A wnewch chi hefyd roi addewid y bydd eich adran yn edrych i mewn i bwnc digartrefedd ymysg cyn-filwyr yng Nghymru er mwyn gweld maint y broblem ac ystyried pa fesurau y gallwch eu rhoi ar waith i ymdrin â’r problemau penodol hynny?”

Mewn ymateb, dywedodd Alun Davies ei fod yn “hyderus” fod awdurdodau lleol yn gwneud popeth yn eu gallu i gwrdd â’u hymrwymiad i Gyfamod y Fyddin a’i fod mewn cysylltiad â Llywodraeth y DG ynghylch datblygu mwy o wybodaeth am ddigartrefedd ymysg cyn-aelodau o’r lluoedd arfog.

Os ydych chi'n cytuno â Leanne ar hyn, beth am ei chefnogi a Phlaid Cymru trwy ymuno? Gallwch chi wneud hyn trwy glicio'r ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.