Ysgrifennydd Llywodraeth Cymru Yn Cael Ei Symud Ymaith Fel Siaradwr Allweddol Mewn Ffair Arfau Yn Dilyn Pwysau Gan y Blaid

edit7.JPG

Yn dilyn pwysau a beirniadaeth gref gan AC Plaid Cymru Leanne Wood, mae Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru Ken Skates AC wedi ei dynnu ymaith fel siaradwr allweddol yn Nigwyddiad Cadwyn Caffael, Ymchwil, Technoleg ac Allforio Amddiffyn (DPRTE) 2019 - a symudodd y Ffair Arfau o Gaerdydd i Birmingham.

Wrth siarad yn siambr y Senedd ddoe, mweddai Leanne Wood AM: “Mae’r Ysgrifennydd Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi ei restru fel siaradwr allweddol mewn ffair arfau i’w cynnal yng Nghaerdydd y flwyddyn nesaf.

"Bydd y digwyddiad hwn yn golygu gwerthu arfau i wladwriaethau sydd yn ymwneud â gwrthdaro arfog difrifol, gan gynnwys Saudi Arabia, gwlad fyddai yn cael ei hystyried yn wladwriaeth sy’n noddi terfysgaeth oni bai am ei buddiannau olew, fel y buasai unrhyw ddadansoddiad onest yn weld.

"Allwch chi esbonio sut y mae cefnogaeth amlwg eich cydweithiwr i’r gyfnewidfa greulondeb hon yn gydnaws â chydymffurfio ag oblygiadau hawliau dynol?”

Atebodd Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip Julie James AC na fuasai wedi bod yn ymwybodol fod ei ‘chydweithiwr i fod i siarad yno’ ac y byddai yn ‘fwy na hapus i drafod hynny gydag ef’.

Mae ffair arfau DPRTE oedd i fod i’w chynnal yn Arena Motorpoint yng Nghaerdydd ar Fawrth 28 2019 bellach wedi ei symud i Birmingham ac ni fydd Ken Skates AC yn siaradwr allweddol.

DywedoddLeanne Wood ACPlaid Cymru: “Rwy’n falch o weld, yn dilyn f’ymyriad, na fydd Mr Skates bellach yn cynrychioli Llywodraeth Cymru mewn digwyddiad fydd yn gwerthu arfau angheuol i wladwriaethau a brwydrau ledled y byd. Ond erys y cwestiwn, pam ei fod ef, un o weinidogion Llywodraeth Cymru, ar y rhestr i siarad yn y lle cyntaf?

 “Mae 14 miliwn o bobl yn Yemen ar fin newynu, diolch i’r rhyfel y mae ein masnach arfau yn gefnogi - un o’r argyfyngau dyngarol gwaethaf dros y blynyddoedd diwethaf. 

“Daethom i wybod ddydd Mawrth fod Llywodraeth Cymru wedi cyfrannu £400,000 at fuddsoddiad o £1m gyda Raytheon UK – cyflenwr arfau adnabyddus i regime Saudi Arabia. Yna yr oedd Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi ei restru fel siaradwr allweddol mewn digwyddiad gan y fasnach arfau.

“Ni ddylai twf economi Cymru gael ei adeiladu ar ddiwydiannau sy’n elwa o ddioddefaint dynol – ni ddylai swyddi ddod ar unrhyw gost. Cyhyd ag y mae’r diwydiant arfau a’r rhyfel yn Yemen yn y cwestiwn, mae’r gost yn rhy uchel.

“Sut mae modd yn y byd i Lywodraeth Cymru gyfiawnhau eu hymwneud anfoesol yn y fasnach arfau a chefnogi gwladwriaethau totalitaraidd?”

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.