Gwlad hyderus. Pobl hyderus.

34181411_1950268301714510_8036200478754734080_n.jpg

Heddiw rwyf wedi cyflwyno fy ail-enwebiad i arwain Plaid Cymru.

Yn unol ag egwyddorion democrataidd y blaid, mae disgwyl i mi gyflwyno fy enwebiad i arwain Plaid Cymru pob dwy flynedd. Mae hyn yn sicrhau fod Plaid Cymru yn cael ei harwain gan yr aelodaeth pob tro.

Fel Arweinydd, mae gen i un prif amcan - arwain llywodraeth Plaid Cymru fydd yn dechrau taith ein gwlad tuag at annibynniaeth, fel bod modd gwireddu ein potensial fel gwlad.

Nid yw San Steffan erioed wedi cynnig yr atebion mae Cymru ei angen. Credaf bod ffordd well ymlaen.

Fel Arweinydd Plaid Cymru byddaf yn cyflwyno rhaglen fydd yn grymuso ein gwlad a grymuso ein pobl – dros ddyfodol fydd yn seiliedig ar gydraddoldeb, urddas a chyfleon cyfartal i bawb.

Wedi ein hysbrydoli gan ein gweledigaeth am ddyfodol gwell, gallwn adeiladu gwlad wedi ei saernio gan ei phobl. Rhown obaith a chyfle i’r sawl sydd wedi cael eu gwadu am gyhyd.

Gyda’n gilydd adeiladwn wlad a phobl hyderus fydd yn barod i gymryd rheolaeth o’n dyfodol ni.

Fy addewidion ar gael fy ail-ethol

  • Llywodraeth Plaid Cymru yn 2021 – Byddaf yn edrych i arwain Plaid Cymru i’r etholiad Cynulliad yn 2021 gan ffurfio Llywodraeth Cymru fydd yn cyflawni dros bobl Cymru. Ni fyddaf yn taro cytundeb gydag unrhyw blaid sy’n sefyll yn groes i’n hegwyddorion, gwerthoedd a’n polisïau fel Plaid.
  • Creu llwybr tuag at Wir Annibyniaeth – Byddaf yn sefydlu fforwm wedi ei harwain gan ein aelodau i edrych ar sut gallwn ddod a’n dibyniaeth economaidd, gwleidyddol, a chymdeithasol ar San Steffan i ben.
  • Comisynu adolygiad llawn o’n polisïau ynni - gwerthusiad llawn o’r effeithiau y gallai Wylfa B a Hinkley Point eu cael ar gymunedau ac economi Ynys Môn, Gwynedd a’r de-ddwyrain. Rhoddir sylw arbennig i’r niwed posibl y gallai datblygiad niwclear ei achosi i iechyd, yr iaith Gymraeg yn ogystal â’n hamgylchedd naturiol a’n his-adeiledd gwantan.
  • Sicrhau bod rôl menywod a grŵpiau lleiafrifol yn ehangu o fewn y blaid  – Byddaf yn sicrhau bod ein gwleidyddiaeth a’n cynrychiolwyr etholedig  yn adlewyrchu yn briodol yr amrywiaeth sy’n ffurfio cymunedau Cymru. Cred Plaid Cymru ein bod i gyd yn unedig a dylai ein prosesau dethol adlewyrchu hynny.
  • Ailddatgan ein gwerthoedd Ewropeaidd – Parhau i wthio achos Cymru i gael perthynas agored gyda’n cymdogion Ewropeaidd er mwyn amddiffyn swyddi a dychwelyd y grym a ‘gipwyd’ gan San Steffan fel rhan o broses Brexit.

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.