Cydnabod Leanne mewn Seremni Wobrwyo am yr ail flwyddyn yn olynol

Pic_with_Adrian.jpg 

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi ennill gwobr wleidyddol o fri am ennill sedd y Rhondda yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2016.

Wrth wobrwyo Ms Wood fel ‘AC y Flwyddyn’, gwnaed argraff fawr hefyd ar feirniaid gwobrwyon Gwleidydd y Flwyddyn ITV Cymru 2016 gan ei ‘phenderfyniad i safleoli Plaid Cymru fel gwrthblaid ond un oedd â dylanwad dros Lywodraeth Cymru.’

Dyma’r ail flwyddyn yn olynol y cafodd AC y Rhondda, sy’n byw ym Mhenygraig, wobr yn y seremoni – llynedd, dyfarnwyd iddi wobr Gwleidydd Cymreig y Flwyddyn.

Ym Mai eleni, llwyddodd Ms Wood o Benygraig i wrthdroi mwyafrif Llafur o 6,739 yn 2011 i gipio’r sedd ac ennill mwyafrif o 3,459 ei hun. Yr oedd y canlyniad yn ogwydd o 21.1% i Blaid Cymru.

Wedi derbyn y wobr, dywedodd Ms Wood fod hon yn wobr i bawb a’i helpodd i greu un o’r ysgytwadau mwyaf yng ngwleidyddiaeth Cymru eleni.

“Nid oedd yn hawdd cipio’r Rhondda oddi ar Lafur,” meddai Ms Wood. “Bu’n frwydr galed. Nid buddugoliaeth dros nos oedd hon – buom wrthi ers blynyddoedd ac fe fuom yn gweithio’n galed.

“Dywedodd rhai pobl fod hyn yn amhosib, ac mai tric gwleidyddol oedd f’enwebiad, ond gan fy mod yn byw yn y Rhondda ac mewn cysylltiad ag amrywiol gymunedau, fe wyddwn ei fod yn bosib.

“Rwyf eisiau i bobl wybod, os yw rhywun yn dweud wrthych fod eich uchelgais yn amhosib, na ddylech chi wrando ar yr amheuwyr. Daliwch at eich cred.

“Dros amser a thros lawer ymgyrch, cafodd y blaid gefnogaeth wych gan griw o ymgyrchwyr a roddodd bopeth, ym mhob tywydd.

“Byddaf yn wastad yn ddiolchgar am yr help a gefais gan y bobl hynny yn ymgyrch y Cynulliad – maent yn gwybod pwy ydynt.

“Rwyf hefyd eisiau diolch i bobl y Rhondda am fy nghefnogi i a Phlaid Cymru. Fe wnaethant bleidleisio dros newid ac ymddiried ynof i i wneud i’r newid hwnnw ddigwydd.”

Ychwanegodd Ms Wood: “Mae’n beth da cael cydnabyddiaeth am agwedd Plaid Cymru fel gwrthblaid. Efallai nad ydym mewn llywodraeth, ond yr ydym eisoes wedi sicrhau llawer o gonsesiynau gan Lywodraeth Cymru oedd yn ein maniffesto etholiadol na fuasai wedi digwydd fel arall.

“Caiff y consesiynau hyn effaith gadarnhaol ar fywydau pobl mewn mannau fel y Rhondda.

“Hyd yn oed fel gwrthblaid, mae Plaid Cymru yn cadw ei haddewidion i bobl.”

 

Os hoffwch gefnogi Leanne a Phlaid Cymru yn yr etholiadau lleol sydd o’n blaenau , cymerwch ran trwy glicio’r ddolen yma os gwelwch yn dda.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.