Leanne yn Canmol ‘Grym y Bobl’ wedi tro Pedol Llafur ar Ganlyniadau Lefel A

Student_Protest_pic_4.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi croesawu’r tro pedol ar raddau Lefel A a TGAU yng Nghymru.

Dywedodd Leanne Wood fod “cyfiawnder wedi  gorchfygu” ar ôl i’r Llywodraeth Lafur ildio i bwysau llethol dros yr ychydig ddyddiau diwethaf wrth i bobl fynd yn fwyfwy dig ynghylch y system algorithmau ffaeledig a ddefnyddiwyd i bennu graddau disgyblion.

Yn gynharach yn y diwrnod, cyhoeddodd Ms Wood lythyr agored wedi’i gyfeirio at y Prif Weinidog a’r Gweinidog Addysg oedd yn dweud: ‘Ni wnawn dderbyn y dylai myfyrwyr dosbarth gweithiol o’r Rhondda ddioddef camwahaniaethu mor amlwg o du system a ddylai fod yn eu helpu i chwalu’r rhwystrau dosbarth hynny.

‘Mae’n amlwg ym mhob cwr o’r DG na ellir ymddiried yn yr algorithmau a bennodd y canlyniadau hyn. Gallwn ymddiried yn yr athrawon ac yn uniondeb y broses o gyrraedd y graddau a aseswyd gan ganolfan. Yn yr Alban, cafodd hyn ei gydnabod a’i unioni rhag blaen.

‘Yr ydym yn mynnu felly y dylai’r myfyrwyr hynny y gostyngwyd eu graddau weld eu hadfer yn syth i’r graddau a aseswyd gan ganolfan.

‘Mae myfyrwyr Cymru yn colli llefydd mewn prifysgol yn awr,  felly rydym yn eich annog i weithredu rhag blaen.’

Wedi clywed y newyddion, meddai Leanne: “Rwy’n falch iawn dros yr holl ddisgyblion Lefel A y daeth cymaint o loes i’w rhan ers i’r canlyniadau gael eu cyhoeddi ddydd Iau. Rwy’n falch dros eu hathrawon hefyd, y bu eu huniondeb dan gwmwl oherwydd yr algorithm.  Mae hyn yn newydd da hefyd i’r myfyrwyr TGAU na fydd yn awr yn gorfod mynd trwy’r un boen. Cafodd cymaint o ddisgyblion ganlyniadau is, nid oherwydd unrhyw beth a wnaethant hwy ond oherwydd lle’r oeddent yn byw.

“Roedd hon yn sefyllfa annheg ac amhosib i unrhyw lywodraeth - Torïaidd neu Lafur - ei hamddiffyn.  Mae cyfiawnder wedi gorchfygu, ond ni ddylid bod wedi defnyddio’r system hon o gwbl, ac fe allasai’r tro pedol fod wedi dod yn gynt o lawer pan ddaeth yn amlwg fod yr algorithm yn gyfrifol am gymaint o anghyfiawnder. Alla’i ond gobeithio na fydd y newid meddwl hwn yn rhy hwyr i lawer o fyfyrwyr a all fod wedi colli llefydd ar gyrsiau ers dydd Iau.”

Ychwanegodd Leanne: “Rwyf eisiau talu teyrnged i bawb a gymerodd ran mewn protestio yn erbyn y canlyniadau. Yn ddiamau, ni fuasai’r tro pedol hwn wedi digwydd heb i’r bobl arddangos cryfder eu teimladau a nerth eu gwrthwynebiad. Mae grym y bobl yn dal yn rym yn y tir, ac ni ddylem fyth anghofio hynny.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.