Leanne yn Canmol ‘Grym y Bobl’ wedi tro Pedol Llafur ar Ganlyniadau Lefel A

Student_Protest_pic_4.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi croesawu’r tro pedol ar raddau Lefel A a TGAU yng Nghymru.

Dywedodd Leanne Wood fod “cyfiawnder wedi  gorchfygu” ar ôl i’r Llywodraeth Lafur ildio i bwysau llethol dros yr ychydig ddyddiau diwethaf wrth i bobl fynd yn fwyfwy dig ynghylch y system algorithmau ffaeledig a ddefnyddiwyd i bennu graddau disgyblion.

Yn gynharach yn y diwrnod, cyhoeddodd Ms Wood lythyr agored wedi’i gyfeirio at y Prif Weinidog a’r Gweinidog Addysg oedd yn dweud: ‘Ni wnawn dderbyn y dylai myfyrwyr dosbarth gweithiol o’r Rhondda ddioddef camwahaniaethu mor amlwg o du system a ddylai fod yn eu helpu i chwalu’r rhwystrau dosbarth hynny.

‘Mae’n amlwg ym mhob cwr o’r DG na ellir ymddiried yn yr algorithmau a bennodd y canlyniadau hyn. Gallwn ymddiried yn yr athrawon ac yn uniondeb y broses o gyrraedd y graddau a aseswyd gan ganolfan. Yn yr Alban, cafodd hyn ei gydnabod a’i unioni rhag blaen.

‘Yr ydym yn mynnu felly y dylai’r myfyrwyr hynny y gostyngwyd eu graddau weld eu hadfer yn syth i’r graddau a aseswyd gan ganolfan.

‘Mae myfyrwyr Cymru yn colli llefydd mewn prifysgol yn awr,  felly rydym yn eich annog i weithredu rhag blaen.’

Wedi clywed y newyddion, meddai Leanne: “Rwy’n falch iawn dros yr holl ddisgyblion Lefel A y daeth cymaint o loes i’w rhan ers i’r canlyniadau gael eu cyhoeddi ddydd Iau. Rwy’n falch dros eu hathrawon hefyd, y bu eu huniondeb dan gwmwl oherwydd yr algorithm.  Mae hyn yn newydd da hefyd i’r myfyrwyr TGAU na fydd yn awr yn gorfod mynd trwy’r un boen. Cafodd cymaint o ddisgyblion ganlyniadau is, nid oherwydd unrhyw beth a wnaethant hwy ond oherwydd lle’r oeddent yn byw.

“Roedd hon yn sefyllfa annheg ac amhosib i unrhyw lywodraeth - Torïaidd neu Lafur - ei hamddiffyn.  Mae cyfiawnder wedi gorchfygu, ond ni ddylid bod wedi defnyddio’r system hon o gwbl, ac fe allasai’r tro pedol fod wedi dod yn gynt o lawer pan ddaeth yn amlwg fod yr algorithm yn gyfrifol am gymaint o anghyfiawnder. Alla’i ond gobeithio na fydd y newid meddwl hwn yn rhy hwyr i lawer o fyfyrwyr a all fod wedi colli llefydd ar gyrsiau ers dydd Iau.”

Ychwanegodd Leanne: “Rwyf eisiau talu teyrnged i bawb a gymerodd ran mewn protestio yn erbyn y canlyniadau. Yn ddiamau, ni fuasai’r tro pedol hwn wedi digwydd heb i’r bobl arddangos cryfder eu teimladau a nerth eu gwrthwynebiad. Mae grym y bobl yn dal yn rym yn y tir, ac ni ddylem fyth anghofio hynny.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.