Ydymdeimlad ac Ymwybyddiaeth Sydd eu Hangen yn y Frwydr i Atal HIV Rhag Lledaenu, medd Leanne

 edit7.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw am derfyn ar gamwahaniaethu yn erbyn pobl ag HIV ac AIDS yn ogystal ag ymdrech o’r newydd i sicrhau bod y sawl sy’n byw gyda’r clefyd yn cael y gefnogaeth angenrheidiol.

Ar Ddiwrnod Aids y Byd dywedodd aelod Cynulliad y Rhondda, er bod meddyginiaeth a thriniaeth wedi dod i’r amlwg dros y blynyddoedd diwethaf, yr erys llawer o stigma a chamddealltwriaeth am HIV ac AIDS.

Awgryma ffigyrau a ddarparwyd gan elusen Ymddiriedoleth Terence Higgins fod 13% o bobl sy’n byw gydag HIV yng Nghymru heb gael diagnosis. Dengys ystadegau hefyd fod 168 o bobl yng Nghymru wedi cael diagnosis o HIV yn 2015 – y ffigwr ail uchaf erioed.

Dywedodd Ms Wood: “Efallai nad yw ofn dal HIV gymaint yn ymwybyddiaeth pobl ag yr oedd genhedlaeth neu ddwy yn ôl, ond mae’r bygythiad yn dal yn real iawn. Profwyd hyn gan y nifer ail uchaf o achosion HIV a gofnodwyd yng Nghymru yn 2015.

“Mae camddealltwriaeth ar led hefyd fod HIV ac AIDS yn effeithio ar bobl hoyw yn unig, ond y gwir yw fod nifer sylweddol o achosion newydd wedi eu cofnodi ymysg pobl heterorywiol. Rhaid i ni herio’r rhagdybiaethau hyn er mwyn helpu’r frwydr yn erbyn lledaenu HIV.

“Rhaid i ni hefyd herio’r stigma sy’n boen ar fywydau’r sawl sy’n byw gyda chlefydau. Cydymdeimlad a thriniaeth, nid camdriniaeth, sydd ar bobl ag HIV ac AIDS ei angen.

“Dylid cael ymdrech o’r newydd hefyd i sicrhau bod y sawl gafodd ddiagnosis o HIV yng Nghymru yn cael y gefnogaeth angenrheidiol. Dywed Ymddiriedolaeth Terence Higgins nad yw llawer o’r 2,600 a mwy o bobl yng Nghymru gydag HIV yn cael y gefnogaeth mae arnynt ei angen i fyw yn dda. Nid yw hyn yn dderbyniol.

“Os ydym am atal HIV rhag lledaenu rhaid gwneud yn siwr fod y mater ar agenda gwahanol lywodraethau trwy gydol y flwyddyn.”

 Os ydych yn cytuno â'r Leanne, cliciwch y ddolen honDiolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.