Leanne yn Croesawu’r Casgliad Mwyaf Erioed am Hamperi i Apêl y Digartref

Aderf_Christmas_hamper_collection_2019.jpg

Mae Leanne Wood wedi diolch am haelioni pobl a roddodd gyfraniadau i apêl hamper Nadolig i’r digartref.

Am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, agorodd AC y Rhondda ei swyddfa am roddion o fwyd ar gyfer yr apêl a redir gan Adref, sydd yn  cefnogi pobl ddigartref ym Mwrdeistref Sirol Rhondda Cynon a Merthyr.

Swm y bwyd, nwyddau ymolchi ac anrhegion Nadolig a adawyd yn swyddfa Leanne oedd y mwyaf eto. Yn ogystal â rhoddion o arian i gyd-fynd â’r cyflenwadau, fe gafwyd hefyd nifer fawr o flancedi wedi’u crosio gan deulu lleol oedd wedi eu gwneud o wlân a ddatodwyd o siwmperi ail-law. 

Mae Adref yn dweud eu bod wedi gwneud cyfanswm o 154 o gewyll Nadolig sy’n cynnwys bwyd, melysion, hetiau, menig, sanau, siocled ac anrhegion, yn ogystal â 63 o gewyll i blant llawn teganau, llyfrau a siocled. Hefyd, roedd 33 o gewyll rhoddion difwyd i'r rhai sy'n byw mewn llety Gwely a Brecwast.

Gwnaeth llefarydd ar ran yr elusen dweud: “Rydym hefyd wedi gallu creu stoc o eitemau brys tywydd oer ar gyfer pobl sy’n cysgu tu allan ar gyfer y Flwyddyn Newydd.”

Dywedodd Leanne: “Unwaith eto, rwyf wedi fy syfrdanu gan haelioni’r bobl a roddodd gyfraniadau i’r apêl hon. Bydd y casgliad mawr hwn yn mynd lawer o’r ffordd at wneud y Nadolig yn well i’r rhai hynny sydd â’r lleiaf.

“Mae’n anfon neges gref, fod pobl yn malio. Bydd hyn yn golygu llawer adeg y Nadolig i’r sawl, gan gynnwys plant, gwaetha’r modd, fydd ar eu hennill o’r rhoddion i’r hamperi. 

“Mae digartrefedd yn broblem gynyddol yng Nghymru. Mae’n warth cenedlaethol na ddylid erioed fod wedi caniatáu i waethygu fel hyn.

“Hyd nes y cawn becyn parhaol o fesurau fydd yn dileu digartrefedd, bydd gwaith elusennau fel Adref yn hanfodol o ran dwyn cefnogaeth, trugaredd a charedigrwydd i’r digartref a’r rhai sydd mewn perygl o gael eu gwneud yn ddigartref.

“Carwn ddiolch unwaith eto i bawb a ddaeth a rhoddion o fwyd, cyflenwadau eraill, arian neu flancedi i’m swyddfa. Mae’n cael ei werthfawrogi’n fawr.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.