Apêl Leanne yn Rhoi Hwb i Elusen y Digartref

 Adref_Collecton_2017_edit.jpeg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi diolch i bobl a gyfrannodd at gasgliad bwyd Nadolig i bobl ddigartref.

Am yr ail flwyddyn yn olynol, sefydlodd Ms Wood bwynt casglu yn ei swyddfa yn y Porth i apêl Hamper Nadolig Adref a fydd yn awr yn dosbarthu parseli bwyd i bobl ddigartref mewn pryd ar gyfer Rhagfyr 25.

Elusen yw Adref fu’n darparu cefnogaeth i bobl ddigartref yn Rhondda Cynon Taf a Merthyr ers 1990. Ymysg y nifer o focsys a bagiau o eitemau bwyd annarfodus a roddwyd i swyddfa Ms Wood yr oedd cryn swm o gynhyrchion iechydol merched - eitemau y mae merched digartref yn aml yn cael trafferth i’w fforddio.

Yn hytrach na rhoi rhodd o fwyd, rhoes un pâr eu taliad tanwydd gaeaf i Adref wedi gweld apêl Leanne ar gyfryngau cymdeithasol.

“Hoffwn ddiolch i’r holl bobl hael a gyfrannodd at gasgliad eleni i apêl Hamper Nadolig Adref,” meddai Leanne. “Gall y parseli bwyd hyn wneud gwir wahaniaeth y Nadolig hwn i rywun, neu ryw deulu, dan amgylchiadau anodd.

“Gall digartrefedd effeithio ar unrhyw un, ar unrhyw adeg. Mae’n wych fod cymaint o ewyllys da yn ein cymdeithas tuag at y sawl sydd heb lawer - yn enwedig adeg y Nadolig pan fo cymaint o bwysau i wario a bwyta i eithafion.

“Carwn hefyd ddiolch i’r pâr a roes eu taliad tanwydd gaeaf wedi darllen fy apêl ar gyfryngau cymdeithasol. Bydd eu siec i Adref yn gwneud gwir wahaniaeth y Nadolig hwn.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.