AC y Rhondda yn Casglu ar gyfer Pobl Ddigartref cyn y Nadolig

 Leanne_Adref_Xmas_Appeal_2016.jpg

Bydd Leanne Wood o Blaid Cymru yn casglu bwyd ar gyfer hamperi Nadolig i bobl ddigartref unwaith eto eleni.

Bydd AC y Rhondda yn croesawu rhoddion o fwyd nad yw’n ddarfodus i swyddfa ei hetholaeth ar Heol Pontypridd, Porth, yn dilyn llwyddiant ysgubol ymdrech llynedd ar ran Adref, elusen leol i’r digartref.

Daeth pobl leol a bagiau yn llawn cannoedd o eitemau o fwyd i’r swyddfa llynedd, ac ynghyd â chasgliadau eraill ar ran Adref, llwyddwyd i wneud 113 o hamperi.

Eleni, mae’r elusen hefyd yn gofyn am roddion o nwyddau ymolchi a glendid personol ynghyd â’r eitemau arferol o fwy mewn tuniau, te, coffi, siocled yfed, bisgedi, siocled, jam, creision, llaeth sych, siwgr, sudd, sgwash yn ogystal â ‘nwyddau a rhoddion y Nadolig.’

“Llynedd, fe gawsom doreth o roddion gan bobl haelionus y Rhondda,” meddai Leanne. “Yr oedd hyn yn dystiolaeth o’n hysbryd cymunedol enwog.

"Rwyf unwaith eto yn agor drysau fy swyddfa i gasgliadau bwyd oherwydd gall y Nadolig fod yn amser pryderus i’r sawl sydd mewn angen, a dyma un ffordd y gallwn ddangos i’r bobl hynny fod rhywun yn meddwl amdanynt ac yn gofalu drostynt.

“Mae digartrefedd yn broblem gynyddol yng Nghymru, felly mae angen i bobl roi help yn awr yn fwy nac erioed. Waeth pa mor fychan yw’r rhodd, mae popeth yn helpu.

“Mae fy swyddfa ar agor yn ystod oriau swyddfa bob dydd o’r wythnos i unrhyw un sydd eisiau helpu gydag apêl yr hamper.”

Meddai Joy Bishop o Adref: “Yn dilyn llwyddiant Ymgyrchoedd Hamper Adref yn ddiweddar, mae’n bleser gweithio gyda swyddfa Leanne Wood eto yn 2017.

“Bydd hyn yn adeiladu ar lwyddiannau blaenorol ac yn ein helpu i ledaenu tipyn o lawenydd y Nadolig i’r rhai hynny nad ydynt, heb ddim bai ar eu rhan hwy, yn mwynhau breiniau bywyd ac sy’n debyg o fod â dim ond yr hyn sydd gennym ni i’w ddosbarthu fel anrhegion y bore Nadolig hwn.”

• Mae swyddfa Leanne yn 68 Heol Pontypridd yn y Porth CF39 9PL.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.