Leanne yn apelio am nwyddau tun ar gyfer hamperi Nadolig ar gyfer pobl digartref

 MH_050716_Plaid_Cymru_026.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood am ddefnyddio ei swyddfa etholaeth yn ystod y cyfnod sy’n arwain lan at y Nadolig fel man casglu nwyddau ar gyfer elusen Cymreig ar gyfer y digartref.

Mae arweinydd Plaid Cymru yn gwahodd pobl i alw heibio gyda bwydydd fel bod Adref yn gallu gwneud basgedi ar gyfer y digartref yn Rhondda Cynon Taf a Merthyr. Y llynedd, fe dosbarthodd Adref 91 o fasgedi, ond dywedant fod yr angen yn fwy eleni oherwydd y nifer cynyddol o bobl digartref.
Mae’r elusen yn edrych am eitemau fel nwyddau tun (gan gynnwys cig a physgod), siocled a danteithion Nadolig, te, coffi, siocled poeth, llaeth powdwr, a siwgr. Maent hefyd yn casglu jamiau, sgwash a suddoedd, yn ogystal â deunyddiau ymolchi ac eitemau glendid benywaidd.
Dyweddd Ms Wood ei bod hi’n bwysig cofio am bobl digartref yn enwedig yr adeg hon o’r flwyddyn.
“Mae digartrefedd yn rhywbeth sydd yn gallu effeithio unrhyw un, heb unrhyw fai ar yr unigolyn, ac yn rhywbeth a ellir ei osgoi” dywedodd yr AC dros Rhondda. “Mae colli swydd yn ddirybudd, sancsiynau budd-dal neu dor-perthynas yn gallu golygu bod rhywun ar y stryd mewn mater o wythnosau neu hyd yn oed ddyddiau.
“Mae bod yn ddigartref yn anodd iawn ar unrhyw adeg o’r flwyddyn ond yn waeth fyth dros y Nadolig. Mae’n oerach ganol gaeaf ond mae’r Nadolig yn neilltuol o anodd os ydych ar eich pen eich hun. Pan fydd teuluoedd yn dod ynghyd i ddathlu, gall fod yn amser anodd os nad oes gennych rywun agos i droi atynt.
“Dyma pam y mae gwaith Adref mor bwysig. Mae’r rhoddion hyn yn un ffordd y gallwn ni gyd ddangos cydymdeimlad tuag at bobl anghenus.
“Os gall unrhywun gyfrannu unrhyw nwyddau ar gyfer y basgedi i’r digartref, bydd yn helpu’r rheiny sydd fwyaf angen ein cymorth.”
Gallwch ddod o hyd i swyddfa Leanne ar 68 Stryd Pontypridd, Y Porth (gyferbyn â’r uned ddysgu ddeintyddiaeth yn Nhŷ Leith). Gallwch gysylltu hefyd ar y ffôn ar 01443 681420.
Os na allwch gyfrannu nwyddau ond yn dymuno cyfrannu’n ariannol, gallwch wneud hynny gan glicio ar y ddolen yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.