Helpwch i Roi Llawenydd y Nadolig i Bobl Ddigartref – Leanne

IMG-20181218-WA0040.jpg

Mae Leanne Wood yn gofyn am roddion gan bobl i greu hamperi Nadolig i’r digartref.

Mae AC y Rhondda yn agor ei swyddfa ar gyfer apêl Adref am hamperi Nadolig am y bedwaredd flwyddyn yn olynol. Elusen leol yw Adref, sy’n gweithredu yn RCT a Merthyr, sydd yn cefnogi pobl a wnaed yn ddigartref neu sydd mewn perygl o golli eu cartrefi. 

Yn ogystal â gofyn am duniau bwyd, mae’r elusen hefyd yn apelio am eitemau eraill megis nwyddau ymolchi, jam a chyffeithiau, bisgedi, sgwash, llaeth sych, te, coffi, siocled poeth, sudd, siocledi a ‘nwyddau Nadoligaidd’ eraill.

Dywedodd Ms Wood mai cynyddu bob blwyddyn y mae’r galw ar elusennau sy’n cynnal pobl ddigartref, a’i bod yn bwysig felly i bobl ddangos eu cefnogaeth.

“Bydd unrhyw un fu yng Nghaerdydd, neu’n nes at adref ym Mhontypridd yn ddiweddar wedi gweld ein bod yng nghanol argyfwng digartrefedd,” meddai. “Mae’n anghyfiawnder gweld materion yn gwaethygu yn lle gwella.

“Gwn fod Adref yn cefnogi mwy o bobl nag erioed o’r blaen ac y mae cyfran y teuluoedd y maent yn eu helpu hefyd yn cynyddu.

“Maent hefyd yn gweithio i helpu pobl sydd mewn perygl o golli eu cartrefi ac y mae llawer o’r bobl hyn mewn gwaith, yn cael trafferth i gael dau ben llinyn ynghyd ar gyflogau isel. Gwn fod hwn yn gyfnod caled, ond os gall unrhyw un sbario unrhyw rai o’r eitemau y mae Adref yn galw amdanynt, bydd yn golygu llawer i’r sawl sydd mewn angen fydd yn derbyn yr hamperi mewn pryd i’r Nadolig.

“Bydd pob tun neu eitem yn helpu, felly mae unrhyw gyfraniad, waeth pa mor fychan, yn cael ei dderbyn yn ddiolchgar yn fy swyddfa yn y Porth.

“Mae pobl y Rhondda wedi ymateb yn wych i’r apêl dros y blynyddoedd blaenorol – byddai’n wych petaem yn gallu cadw’r traddodiad balch hwnnw i fynd. Diolch yn fawr.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.