Leanne yn Diolch am y Casgliad Mwyaf eto ar gyfer Apêl Hamperi i’r Digartref

IMG-20181218-WA0040.jpg

Mae Leanne Wood wedi diolch i bawb a roddodd fwyd a nwyddau hylendid i apêl i wneud hamperi i'r digartref.

Dywedodd AC y Rhondda bod pobl wedi dangos caredigrwydd anhygoel. Dyma’r casgliad mwyaf yn ei swyddfa etholaethol ym y Porth yn y tair blynedd y bu'n cefnogi'r apêl.

Defnyddiwyd y nwyddau i greu mwy na 100 o gewyll a mwy na 100 o fagiau rhodd a fydd yn cael eu ddosbarthu mewn pryd am y Nadolig gan yr elusen Adref sy'n cefnogi dynion, menywod, a phlant digartrefedd yn RCT a Merthyr. Rhoddodd yr elusen nifer o deganau hefyd i blant sy'n ddigartref neu mewn angen am dai.

Dywedodd Leanne: "Roeddwn yn hapus iawn gyda'r ymateb i’r apêl ddigartrefedd eleni. Mae llawer o bobl mewn trafferth ar hyn o bryd ond rhoddwyd llawer gan bobl i helpu’r rhai sydd mewn sefyllfaoedd gwaeth.

"Mae'n warthus bod cymaint o bobl yn ddigartref yng Nghymru. Dylai fod cartref gan bawb. Nes bod y broblem yma wedi ei datrys, bydd elusennau fel Adref a haelioni pobl yn amhrisiadwy.

"Bydd llawer o bobl ddigartref - gan gynnwys plant - yn awr yn cael anrheg Nadolig hyfryd oherwydd caredigrwydd dieithriaid. Mae hynny'n galonogol ac yn dangos bod pobl drugarog dros ben yn y Rhondda. "

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.