Plaid yn lansio Cynllun Gweithredu i 'amddiffyn, cadw a hyrwyddo’ Cymru

 Manifesto_launch_7_(bach).jpg

Bydd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw yn lansio maniffesto ei phlaid ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol sydd ar y trothwy gydag addewid i 'oresgyn bygythiadau a manteisio ar gyfleoedd’ wrth i’r DG baratoi i adael yr UE.

Mae’r maniffesto, sydd ar ffurf Cynllun Gweithredu o gynigion cynhwysfawr wedi eu costio’n llawn i "amddiffyn, cadw a hyrwyddo" Cymru, yn canolbwyntio ar sicrhau economi Cymreig gwydn a diogelu dyfodol gwasanaethau cyhoeddus allweddol.

Bydd Leanne Wood yn canmol gwaith diflino ASau presennol Plaid Cymru yn San Steffan ac yn dadlau, po gryfaf fydd y tîm hwn, cryfaf fydd llaw Cymru wrth i’r trafodaethau i adael yr UE fynd rhagddynt.

Wrth siarad cyn y lansio yn y Rhondda, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

"Mae’r etholiad hwn yn digwydd dan amgylchiadau eithriadol iawn. Mae ein heconomi, ein cymunedau a hyd yn oed ein hunaniaeth fel cenedl yn wynebu peryglon dybryd o du plaid Dorïaidd greulon a di-hid.

"Mae’r Cynllun Gweithredu y byddwn ni’n ei ddatgelu heddiw yn gyfres gynhwysfawr o gynigion, wedi eu costio’n llawn, ac a fwriadwyd i wrthsefyll y peryglon hynny.

"Yn greiddiol iddo mae ymrwymiad i sicrhau economi Cymreig gwydn a diogelu dyfodol ein gwasanaethau cyhoeddus gwerthfawr. Boed hynny yn dwristiaeth, addysg uwch neu swyddi, rydym yn benderfynol o oresgyn y bygythiadau a cheisio a manteisio ar y cyfleoedd a all ddaw o ganlyniad i adael yr UE.

"Mae Plaid Cymru yn wastad wedi bod yn llais cryf dros Gymru yn San Steffan, ac felly y bydd yn parhau. Mae ein teyrngarwch ni i’r bobl sy’n byw yma.

"Yn rhy aml, mae ASau Llafur o Gymru wedi eistedd ar eu dwylo tra gwthiodd llywodraeth Geidwadol fesurau drwodd oedd yn niweidiol i’n cenedl.

"Bydd mandad Torïaidd cryfach yn Nhŷ’r Cyffredin, ynghyd â gwrthblaid Lafur wan a rhanedig unwaith eto yn gweld San Steffan yn gwneud ei waethaf i Gymru. Allwn ni ddim gadael i hyn ddigwydd, a wnawn ni ddim.

"Bydd pleidlais i Blaid Cymru ar Fehefin 8 yn gwarantu ASau sydd wedi ymrwymo i amddiffyn, arbed a hyrwyddo ein cenedl ac i amddiffyn Cymru rhag y Torïaid."

Os ydych chi eisiau helpu Plaid Cymru amddiffyn Cymru, cliciwch y ddolen hon os gwelwch yn dda. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.