Plaid yn lansio Cynllun Gweithredu i 'amddiffyn, cadw a hyrwyddo’ Cymru

 Manifesto_launch_7_(bach).jpg

Bydd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw yn lansio maniffesto ei phlaid ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol sydd ar y trothwy gydag addewid i 'oresgyn bygythiadau a manteisio ar gyfleoedd’ wrth i’r DG baratoi i adael yr UE.

Mae’r maniffesto, sydd ar ffurf Cynllun Gweithredu o gynigion cynhwysfawr wedi eu costio’n llawn i "amddiffyn, cadw a hyrwyddo" Cymru, yn canolbwyntio ar sicrhau economi Cymreig gwydn a diogelu dyfodol gwasanaethau cyhoeddus allweddol.

Bydd Leanne Wood yn canmol gwaith diflino ASau presennol Plaid Cymru yn San Steffan ac yn dadlau, po gryfaf fydd y tîm hwn, cryfaf fydd llaw Cymru wrth i’r trafodaethau i adael yr UE fynd rhagddynt.

Wrth siarad cyn y lansio yn y Rhondda, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

"Mae’r etholiad hwn yn digwydd dan amgylchiadau eithriadol iawn. Mae ein heconomi, ein cymunedau a hyd yn oed ein hunaniaeth fel cenedl yn wynebu peryglon dybryd o du plaid Dorïaidd greulon a di-hid.

"Mae’r Cynllun Gweithredu y byddwn ni’n ei ddatgelu heddiw yn gyfres gynhwysfawr o gynigion, wedi eu costio’n llawn, ac a fwriadwyd i wrthsefyll y peryglon hynny.

"Yn greiddiol iddo mae ymrwymiad i sicrhau economi Cymreig gwydn a diogelu dyfodol ein gwasanaethau cyhoeddus gwerthfawr. Boed hynny yn dwristiaeth, addysg uwch neu swyddi, rydym yn benderfynol o oresgyn y bygythiadau a cheisio a manteisio ar y cyfleoedd a all ddaw o ganlyniad i adael yr UE.

"Mae Plaid Cymru yn wastad wedi bod yn llais cryf dros Gymru yn San Steffan, ac felly y bydd yn parhau. Mae ein teyrngarwch ni i’r bobl sy’n byw yma.

"Yn rhy aml, mae ASau Llafur o Gymru wedi eistedd ar eu dwylo tra gwthiodd llywodraeth Geidwadol fesurau drwodd oedd yn niweidiol i’n cenedl.

"Bydd mandad Torïaidd cryfach yn Nhŷ’r Cyffredin, ynghyd â gwrthblaid Lafur wan a rhanedig unwaith eto yn gweld San Steffan yn gwneud ei waethaf i Gymru. Allwn ni ddim gadael i hyn ddigwydd, a wnawn ni ddim.

"Bydd pleidlais i Blaid Cymru ar Fehefin 8 yn gwarantu ASau sydd wedi ymrwymo i amddiffyn, arbed a hyrwyddo ein cenedl ac i amddiffyn Cymru rhag y Torïaid."

Os ydych chi eisiau helpu Plaid Cymru amddiffyn Cymru, cliciwch y ddolen hon os gwelwch yn dda. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.