Ynglŷn â

IMG_0837.JPG

 "Rwy'n edrych o gwmpas Cwm Rhondda gan wybod na fydd dim yn newid a dim yn gwella os daliwn i wneud yr un peth. Fy mlaenoriaeth i yw polisïau fydd yn creu swyddi, gwella ein gwasanaethau cyhoeddus hanfodol a gwneud y Rhondda a Chymru yn well lleoedd i fyw ynddynt."

Leanne_Treorci.JPG

Fe’m ganwyd a’m magwyd yn y Rhondda. Ffurfiwyd fy ngwerthoedd yng nghymuned ddosbarth gweithiol Penygraig - y lle ddewisiais i fagu fy merch, yn yr un stryd lle y codwyd fy nhad a fi.

Cyn cael fy ethol yn Aelod Cynulliad, gweithiais fel swyddog prawf, swyddog hyrwyddo cymorth i ferched a thiwtor prifysgol. Cefais hefyd nifer o swyddi mewn ffatrïoedd o gwmpas Rhondda Cynon Taf gan gynnwys Bosch, Ferrero Roche, Sun Juice a Gainsborough Flowers ym Mhorth. Gweithiais yn rhan-amser ar ddesg dalu archfarchnad Gateway pan oedd y siop yn Nhonypandy.

Ers cael fy ethol fel Aelod Cynulliad dros y Rhondda dw i wedi bod yn gweithio i wthio polisiau byddai'n dod â gwaith i'r Rhondda, ac y bydd yn gwella ein gwasanaethau cyhoeddus. Dw i hefyd wedi bod yn ymgyrchu i gadw swyddi a gwasanaethau yn y Rhondda, e.e. i gadw meddygfeydd a banciau ar agor. Dw i'n gweithio gyda chynghorwyr Plaid Cymru i sicrhau bod y Rhondda ddim yn cael ei hanwybyddu gan Gyngor RhCTaf. 

Tonypandy_fire_station_edit.jpg

 

Dw i’n benderfynol o wneud y newidiadau fydd yn gwella bywydau pobl y Rhondda ac yn creu cymunedau sydd yn llefydd gwell i fyw, i weithio ac i fagu teulu ynddo.

MH_050716_Plaid_Cymru_024.JPG

Os ydych yn cytuno y gallwn ni wneud yn well, ac yn gallu creu dyfodol sy'n rhoi gobaith i'n pobl ifainc tra'n cadw gwasanaethau ar gyfer ein pobl hŷn a phobl eraill sy'n dibynnu arnynt, cefnogwch fy ngwaith i fel AC dros y Rhondda.

Da chi, ymrwymwch i wneud hynny heddiw.


Os ydych am weld yr hysbysiad preifatrwydd ar gyfer y wefan hon, cliciwch yma.

Neu i ddarllen fy Hysbysiad GDPR, cliciwch yma.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.