"Bydd y Rhondda bob amser yn cofio," dywedodd Leanne Wood mewn teyrnged leol i'r rhai a gollwyd yn Aberfan

FullSizeRender_(2).jpg 

Nododd AC Cwm Rhondda, Leanne Wood, hanner-canmlwyddiant trychineb Aberfan trwy gymryd rhan mewn digwyddiad a drefnwyd i blannu coeden ifanc lydanddail ar gyfer pob plentyn a gollwyd.

Rhoddwyd y coed gan gaffi High St. Social, Treorci lle y cynhaliwyd cyfarfod coffa oedd yn cynnwys areithiau gan Leanne a'r bargyfreithiwr lleol Leighton Davies CF.

Hefyd, siaradwyd yn angeddol ac yn ddigymell gan wraig leol oedd yn gweithio fel nyrs ar ddydd y drychineb yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd lle bu raid clirio ward plant i wneud lle i rai a anafwyd yn y drychineb.

Yn ei haraith, dywedodd Ms. Wood, "Mae'n bwysig i bawb ohonom, ynghyd a'r cenedlaethau i ddod, sicrhau ein bod yn dal i gofio a nodi'r hyn a ddigwyddodd ar y diwrnod hwnnw yn Aberfan yr holl flynyddoedd hynny yn ôl. Bydd heddiw yn sicrhau bod y Rhondda'n cofio... bob amser."

Yn dilyn yr areithiau, ymunodd Ms. Wood â phlant ysgol lleol i blannu'r coed ifanc cyntaf mewn cae yn ymyl Ysgol Gynradd Treorci.

Wedyn, dywedodd Ms. Wood, "Mae'r drychineb a drawodd Aberfan hanner canrif yn ôl wedi gadael ei hôl ar ein cenedl. Dyw amser heb bylu arswyd noeth y diwrnod tywyll hwnnw mewn pentref glofaol Cymreig.

"Fel Aberfan, crewyd llawer o'n cymunedau ar gyfer y diwydiant glo. Dyna yw Penygraig, lle ces i fy ngeni a'm magu a lle rwy'n dal i fyw. O'r elfen gyffredin hon mae'r ymdeimlad cryf o undod ledled Cymru â chymuned Aberfan yn deillio.

"Roedd yn dda gennyf gymryd rhan yn y digwyddiad cofio a drefnwyd gan High St. Social yn Nhreorci i ddangos bod meddyliau'r Rhondda yn llwyr gyda chymuned Aberfan a'i phobl adeg hanner-canmlwyddiant y drychineb ofnadwy hon.

"Rwyf am ddiolch i Cath a Geraint, High St. Social am gyfrannu teyrnged barhaol i't 116 o blant a laddwyd y diwrnod hwnnw. Mae plannu coed ifanc llydanddail gan blant ysgol lleol yn goffadwriaeth priodol a theimladwy.

Dywedodd Catherine Hughes, cyd-berchennog High St Social, "Mae effaith y digwyddiadau ar y diwrnod tyngedfennol hwnnw, a'r oblygiadau cymdeithasol a gwleidyddol a'i dilynodd, yn dal i gael eu teimlo â thristwch mawr ar draws cymoedd de Cymru a thu hwnt.

"Mae ein meddyliau gyda chymuned Aberfan. Bydd plannu'r coed Cymreig gan bobl ifanc y Rhondda yn creu cofeb barhaol i'r 116 o bobl ifainc a gollwyd ar 21 Hydref 1966."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.