Leanne yn Croesawu’r Newyddion fod Cynlluniau Canoli Llafur ar gyfer Ysbyty Brenhinol Morgannwg wedi eu Trechu

Royal_Glam_protest_pic_2020.jpg

Gan ymateb i’r newyddion y bydd gwasanaethau brys 24-awr yn cael eu cadw yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg, dywedodd AS y Rhondda Leanne Wood y byddai llawer o gymunedau sy’n cael gwasanaeth y cyfleuster yn teimlo “balchder a rhyddhad enfawr.”

“Dyma’r foment y buom yn breuddwydio amdani pan ail-gyfodwyd y cynlluniau i ostwng gwasanaethau ar ddechrau’r flwyddyn,” meddai Ms Wood.

“Bydd pawb yn y Rhondda yn teimlo balchder a rhyddhad gan mai dyma’n prif ysbyty dosbarth cyffredinol ac fe ddylai allu cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau cynhwysfawr.

“Roedd yn amlwg fod gan yr ymgyrch i gadw gwasanaethau 24 awr resymeg, rheswm a diogelwch o’i phlaid. Yr oedd ein dadl dros gadw a gwella lefelau staffio gydag ymgyrch recriwtio glir ac egnïol yn ddigon cryf, ond pan darodd y pandemig coronafeirws, cryfhau wnaeth y pwyslais ar bwysigrwydd gallu ysbytai a gwasanaethau lleol.

“Brwydrodd pobl yn erbyn cynlluniau’r bwrdd iechyd a’r Llywodraeth Lafur gyda brwdfrydedd, ymrwymiad a phenderfyniad mawr.

“Bu hyn yn fuddugoliaeth enfawr i rym y bobl, a hoffwn ddiolch i bawb a ddaeth i’n cyfarfodydd cyhoeddus, a lofnododd ddeisebau, ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd Llafur a mynychu ralïau. Fy neges i bawb a gymerodd ran oedd ‘cawsoch eich gweld, cawsoch eich clywed, ac few wnaethoch lwyddo i gadw ein hadran frys 24-awr yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.’

“Diolch yn fawr i chi un ac oll.”

Ychwanegodd Leanne: “Ochr yn ochr â’r penderfyniad hwn bydd symudiadau i sicrhau y bydd cynifer o bobl ag sydd modd yn cael eu trin ym meddygfa eu meddygon teulu neu uned fân anafiadau leol i leihau’r pwysau ar yr adran frys.

“Cynhelir adolygiad hefyd o’r modd y mae’r gwasanaeth yn rhedeg ymhen blwyddyn, felly rhaid i ni aros yn effro a bod yn barod i ail-godi ein hymdrechion ymgyrchu os bydd angen.

“Nid yw’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru wedi rhoi o’r neilltu eu hawydd i ganoli gwasanaethau ysbytai - ddim o gwbl. Hyd nes y byddant yn gwneud hyn, rhaid i ni fod yn barod i frwydro yn erbyn unrhyw ymdrech i ddwyn ein gwasanaethau iechyd lleol hanfodol ymaith o’n cymunedau.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.