Leanne yn Croesawu’r Newyddion fod Cynlluniau Canoli Llafur ar gyfer Ysbyty Brenhinol Morgannwg wedi eu Trechu

Royal_Glam_protest_pic_2020.jpg

Gan ymateb i’r newyddion y bydd gwasanaethau brys 24-awr yn cael eu cadw yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg, dywedodd AS y Rhondda Leanne Wood y byddai llawer o gymunedau sy’n cael gwasanaeth y cyfleuster yn teimlo “balchder a rhyddhad enfawr.”

“Dyma’r foment y buom yn breuddwydio amdani pan ail-gyfodwyd y cynlluniau i ostwng gwasanaethau ar ddechrau’r flwyddyn,” meddai Ms Wood.

“Bydd pawb yn y Rhondda yn teimlo balchder a rhyddhad gan mai dyma’n prif ysbyty dosbarth cyffredinol ac fe ddylai allu cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau cynhwysfawr.

“Roedd yn amlwg fod gan yr ymgyrch i gadw gwasanaethau 24 awr resymeg, rheswm a diogelwch o’i phlaid. Yr oedd ein dadl dros gadw a gwella lefelau staffio gydag ymgyrch recriwtio glir ac egnïol yn ddigon cryf, ond pan darodd y pandemig coronafeirws, cryfhau wnaeth y pwyslais ar bwysigrwydd gallu ysbytai a gwasanaethau lleol.

“Brwydrodd pobl yn erbyn cynlluniau’r bwrdd iechyd a’r Llywodraeth Lafur gyda brwdfrydedd, ymrwymiad a phenderfyniad mawr.

“Bu hyn yn fuddugoliaeth enfawr i rym y bobl, a hoffwn ddiolch i bawb a ddaeth i’n cyfarfodydd cyhoeddus, a lofnododd ddeisebau, ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd Llafur a mynychu ralïau. Fy neges i bawb a gymerodd ran oedd ‘cawsoch eich gweld, cawsoch eich clywed, ac few wnaethoch lwyddo i gadw ein hadran frys 24-awr yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.’

“Diolch yn fawr i chi un ac oll.”

Ychwanegodd Leanne: “Ochr yn ochr â’r penderfyniad hwn bydd symudiadau i sicrhau y bydd cynifer o bobl ag sydd modd yn cael eu trin ym meddygfa eu meddygon teulu neu uned fân anafiadau leol i leihau’r pwysau ar yr adran frys.

“Cynhelir adolygiad hefyd o’r modd y mae’r gwasanaeth yn rhedeg ymhen blwyddyn, felly rhaid i ni aros yn effro a bod yn barod i ail-godi ein hymdrechion ymgyrchu os bydd angen.

“Nid yw’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru wedi rhoi o’r neilltu eu hawydd i ganoli gwasanaethau ysbytai - ddim o gwbl. Hyd nes y byddant yn gwneud hyn, rhaid i ni fod yn barod i frwydro yn erbyn unrhyw ymdrech i ddwyn ein gwasanaethau iechyd lleol hanfodol ymaith o’n cymunedau.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.