Leanne Wood yn mynnu 'Dull Pedair Cenedl' i ymdrin â thrafodaethau Brexit

 MH_050716_Plaid_Cymru_103.JPG

Bydd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru yn arwain dirprwyaeth o'i phlaid i Frwsel i drafod y negodi sydd ar droed ar gyfer ymadawiad y Deyrnas Gyfunol o'r UE.

Bydd Arweinydd Plaid Cymru yn dweud y dylid cael "Dull Pedair Cenedl" i ymdrin a'r trafodaethau Brexit a fyddai'n golygu pennaeth pedwar llywodraeth y DG yn goruchwylio'r negodi, yn hytrach na dim ond y Cabinet Prydeinig.

Bydd Ms Wood hefyd yn ategu ei safbwynt y dylai unrhyw gytundeb Brexit gael sel bendith pedair deddfwrfa'r DG cyn cael ei weithredu.

Cyn y cyfarfodydd gyda chenadaethau'r UE o wledydd o bwys i Gymru, bydd Arweinydd Plaid Cymru hefyd yn amlinellu ei barn y dylai Cymru gynnal yr hawl i sefydlu perthnasau cadarnhaol gyda gwledydd yr UE. Bydd hi hefyd yn rhybuddio y bydd dyfodol y DG hefyd dan amheuaeth os nad yw anghenion gwahanol wledydd y DG yn cael eu bodloni.

Dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:

"Yn ystod y cyfnod hwn i Gymru, mae'n hanfodol ein bod ni ym Mhlaid Cymru yn parhau i drafod gyda sefydliadau'r Undeb Ewropeaidd ym Mrwsel. Er lles Cymru, dylid parhau i gyfathrebu gyda phartneriaid yr UE am fod Cymru'n parhau i fod angen perthnasau masnachu a diwydiannol gyda gwledydd eraill yn Ewrop.

"Rhaid i'r perthnasau yr ydym wedi eu hadeiladu rhwng ein gwledydd oroesi Brexit.

"Mae aelodaeth Plaid Cymru o Gynghrair Rydd Ewrop ers yr 1980au wedi bod yn werthfawr i ni fel plaid. Mae hefyd wedi helpu i gynyddu proffil Cymru. Byddwn yn parhau i gryfhau'r cysylltiadau diwylliannol a gwleidyddol hyn beth bynnag ddaw yn sgil Brexit.

"Mae Plaid Cymru yn cefnogi Dull Pedair Cenedl o ymdrin a'r broses o'r Deyrnas Gyfunol yn gadael yr UE.

"Mae gan bob cenedl ei hanghenion a'i blaenoriaethau penodol, economiau gwahanol a demograffeg gwahanol ac mae'n rhaid cydnabod a chynnwys y rhain, nid eu hanwybyddu.

"Mae Theresa May, Prif Weinidog y DG, wedi nodi y bydd hi'n cynnwys y llywodraethau datganoledig, ond nid yw hi wedi amlinellu sut hyd yn hyn. Heb os, bydd amheuaeth ynghylch dyfodol y DG fel gwladwriaeth os nad yw pobl a gwleidyddiaeth yr Alban, Cymru, a gogledd Iwerddon yn cael eu hystyried a'u cydnabod.

"Byddai Dull Pedair Cenedl yn arwydd o ffordd newydd a chynhwysfawr o wneud busnes."

Beth am gymryd rhan gyda Phlaid Cymru? Cliciwch ar y ddolen hon am ragor o wybodaeth.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.