Newyddion diweddaraf

Datganiad gan Leanne Wood AS a Chynghorwyr Plaid Cymru y Rhondda

Pentre_flood_pic_edit.jpg

"Rydym yn siomedig gyda chanlyniadau’r adroddiad hwn, ond nid ydym wedi synnu. Mae’r bobl sydd wedi dioddef yn sgil y llifogydd eisiau atebion a datrys y broblem, ac nid yw’r adroddiad hwn yn rhoi’r naill na’r llall. Ni chafodd eu lleisiau eu clywed trwy gydol y broses hyd yma, ac y mae’r bobl a ddioddefodd yr effeithiau yn haeddu cael eu clywed.

Darllenwch fwy

Leanne yn Sefyll dros Ddyfodol yr Adran Frys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn y Senedd

Royal_Glam_protest_pic_2020.jpg

Mae AS y Rhondda wedi galw ar i’r Gweinidog Iechyd Llafur i warantu dyfodol yr adran frys yn ysbyty Brenhinol Morgannwg.

Darllenwch fwy

Cartrefi’r Rhondda yn cael eu Taro gan Lifogydd eto

Leannesenedd.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod cartrefi yn Nhreorci wedi dioddef llifogydd dros nos, dywedodd AS y Rhondda Leanne Wood: “Mae’n erchyll i’r sawl sydd wedi dioddef digwyddiad eto fyth o lifogydd yn y Rhondda eleni. Gorlifwyd cartrefi ar y Stryd Fawr yn Nhreorci eisoes, ac yr oedd rhai ond newydd orffen gwaith trwsio ac adnewyddu. Mae cartrefi mewn mannau eraill wedi eu taro hefyd.

Darllenwch fwy