Newyddion diweddaraf

Byddai'r Economi Lleol yn Derbyn Hwb Gwerth Cannoedd o Filiynau o Bunnoedd o dan Bolisïau Leanne.

Leanne_profile_pic_April_2021.jpeg

Gallai polisïau a gynigiwyd gan Leanne Wood yn ei dogfen ‘Cam Nesaf i’r Rhondda’ roi hwb i’r economi lleol o fwy na £200m bob blwyddyn.

Darllenwch fwy

Ble ydw i'n pleidleisio?

Im backing Leanne

Os ydych chi'n pleidleisio'n bersonol, (neu eisiau dychwelyd eich Pleidlais Bost i Orsaf Bleidleisio), cysylltwch â'r Adran Gwasanaethau Etholiadol RhCT neu gallwch nodi'ch Cod Post isod.

Darllenwch fwy

Y Torïaid yn Gwrthod Talu am Glirio Tipiau Glo yn “Anghyfrifol a Pheryglus” - Leanne

Parc_and_Dare_pic_(2).jpg

Mae ymgeisydd Plaid Cymru yn y Rhondda yn etholiadau’r Senedd sydd ar y trothwy yn dweud fod San Steffan yn gwneud tro gwael â Chymru unwaith eto trwy beidio â thalu am fesurau i ddiogelu tipiau glo.

Darllenwch fwy