Newyddion diweddaraf

Mae ar y Rhondda Angen Mwy o Frechiadau a Chanolfan Brofi – Leanne

Plenary_pic_email_version_.jpg

Mae Aelod y Senedd dros y Rhondda wedi galw am sefydlu canolfan frechu leol.

Darllenwch fwy

Leanne am Atgyfodi’r Rhwydwaith o Wirfoddolwyr Cymunedol i Helpu Pobl Fregus

pic2_smaller.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi apelio at y gymuned unwaith eto i helpu i sicrhau na fydd cymdogion yn ddioddef heb help yn ystod y cyfnod cloi coronafeirws diweddaraf.

Darllenwch fwy

Neges Nadolig Leanne

Leanne_Christmas_Pic.jpg

Annwyl Friend,

Rwy’n ysgrifennu i roi gwybod i chi fy mod wedi meddwl lawer amdanoch chi, a’n holl aelodau a’n cymuned eleni.

Darllenwch fwy