Newyddion diweddaraf

Y Rhondda i Gael Arian Lliniaru Llifogydd yn Dilyn Lobïo gan Leanne

Pentre_flood_pic_edit.jpg

Mae cannoedd o filoedd o bunnoedd o gyllid yn cael eu darparu ar gyfer mesurau gwrthsefyll llifogydd yn y Rhondda yn dilyn pwysau gan Leanne Wood.

Darllenwch fwy

Gwnewch yn Siŵr Nad yw Teuluoedd yn Cwympo i Dlodi y Nadolig hwn - Leanne

Housing_paper_pic.jpg

Gall y Prif Weinidog “fireinio” cynllun Hunan-Ynysu Covid-19 i’w gwneud yn haws i rieni plant a orfodir i hunan-ynysu i hawlio arian yn dilyn pwysau gan Aelod Senedd y Rhondda. 

Darllenwch fwy

Llafur yn Atal Ymchwiliad Annibynnol i’r Llifogydd – Leanne yn Holi ‘Beth ydych chi’n Guddio?’

pic1_smaller.jpg

Mae AS y Rhondda wedi condemnio gwleidyddion y Blaid Lafur yn RCT am wrthwynebu ymchwiliad annibynnol llawn dan arweiniad arbenigwyr i gyfres o lifogydd yn gynharach eleni.

Darllenwch fwy