Newyddion diweddaraf

Y Torïaid yn Gwrthod Talu am Glirio Tipiau Glo yn “Anghyfrifol a Pheryglus” - Leanne

Parc_and_Dare_pic_(2).jpg

Mae ymgeisydd Plaid Cymru yn y Rhondda yn etholiadau’r Senedd sydd ar y trothwy yn dweud fod San Steffan yn gwneud tro gwael â Chymru unwaith eto trwy beidio â thalu am fesurau i ddiogelu tipiau glo.

Darllenwch fwy

Leanne yn Gosod Allan Weledigaeth i Wella’r Rhondda wedi Coronafeirws mewn Dogfen Bolisi o Bwys

Leanne_Profile_new.jpeg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi cyhoeddi cynllun uchelgeisiol i adfer wedi Covid.

Darllenwch fwy

Leanne yn Sicrhau Gwarant o Wasanaethau dan Arweiniad Meddygon Ymgynghorol yn Adran Frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Royal_Glam_A_E_pic_2019.jpg

Mae AoS y Rhondda wedi cwestiynau’r Gweinidog Iechyd Llafur ynghylch y tro pedol ar ganoli ysbytai ac wedi llwyddo i gael addewid fod yr hen gynlluniau wedi ‘symud oddi ar y bwrdd’.

Darllenwch fwy