loading

Newyddion diweddaraf

Leanne ac Awdur Dylanwadol yn Cynnal Noson o Drafodaeth

Port_Talbot_pic_2_(small).jpg

Bydd AC y Rhondda Leanne Wood yn cynnal digwyddiad yn ei hetholaeth gyda’r awdures a’r ymgyrchwraig hawliau dynol Selma James.

Darllenwch fwy

Ffeministiaeth gynhwysol

Mewn ymateb i drydariad lle dywedais fy mod yn credu mai menywod yw menywod traws, a bod Plaid Cymru wedi ymrwymo i gydraddoldeb i’r holl bobl draws, mae llawer o bobl wedi gofyn i mi ehangu ar fy natganiad, a dyma rwyf am wneud yma.

Leanne_profile.JPG

Darllenwch fwy

Arweinydd Plaid Cymru yn Ail-Ddatgan ei Chefnogaeth i Ymgyrch Pensiynau Menywod

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi annog menywod sy’n ymgyrchu dros gyfiawnder pensiynau “byth i roi’r gorau” i frwydro dros degwch.

Darllenwch fwy