Newyddion

Cymru fydd yr unig wlad yn y DG gyda chap cyflogau’r GIG

 MH_050716_Plaid_Cymru_026.JPG

Mae Cymru ar y ffordd i fod yr unig wlad yn y DG gyda chap ar gyflogau gweithwyr y GIG, yn dilyn penderfyniad gan Lywodraeth Prydain i godi’r cap yn Lloegr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Annog Y Prif Weinidog I Godi’r Cap Ar Gyflogau’r Sector Cyhoeddus Yn Ddioed

 MH_050716_Plaid_Cymru_105.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi condemnio’n gryf Brif Weinidog Cymru am beidio â chodi’r cap cyflogau i weithwyr y sector cyhoeddus.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gallai Cwsmeriaid Dŵr Arbed Hyd At £250 Ar Eu Biliau Dŵr

 MH_050716_Plaid_Cymru_087.JPG

Gallai llawer o aelwydydd ag incwm is yn y Rhondda fod yn gymwys i arbed hyd at £250 ar eu biliau dŵr, ac mae Leanne Wood yn annog pobl leol i holi ydyn nhw'n gymwys i fanteisio ar hyn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Canmol Grym y Bobl Wrth i Gyfleuster Hamdden Lleol Ail-Agor

 2017_08_12_0253.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi canmol ymdrechion y gwirfoddolwyr fu’n ymwneud ag ail-agor y pwll padlo yn ei thref enedigol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne Wood yn Dod yn Hyrwyddwr Rhywogaeth I Gacynen y Llus

 Bilberry2.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi ymgymryd â swyddogaeth Hyrwyddwr Rhywogaeth i Gacynen y Llus.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arweinyddion y Blaid yn Cofio Colledion Cymreig yng Nghanmlwyddiant Passchendaele

 Passchendaele_pic.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood AC a’i harweinydd yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS heddiw yn y digwyddiad i gofio canmlwyddiant brwydr Passchendaele yn Fflandrys, Gwlad Belg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Datganiad ar Ganolfan Prawf Gyrru Pontypridd

 MH_050716_Plaid_Cymru_027.JPG

Mae nifer o bobl - gan gynnwys hyfforddwyr gyrru - wedi codi pryderon ynglŷn ag adleoli'r ganolfan brawf DVSA ym Mhontypridd. Rwy'n rhannu pryderon hynny.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Datganiad ar Tasglu’r Cymoedd

 edit7.JPG

Meddai arweinydd Plaid Cymru ac AC y Rhondda Leanne Wood: “Mae’n wych ei bod wedi gwario o’r diwedd ar y Llywodraeth Lafur yng Nghymru fod angen iddynt ganolbwyntio eu sylw ar y cymoedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Datganiad ar Arolwg Twnnel y Rhondda

 Rhondda_tunnel_bike_ride_edit1.jpg

Wrth siarad am yr arolwg tapio gwerth £10,000 a gynhelir ar Dwnnel y Rhondda, meddai’r Aelod Cynulliad lleol Leanne Wood: "Mae’n wych bod yr arolwg hwn - a sicrhawyd o ganlyniad i drafodaethau Plaid Cymru ar y gyllideb - yn dod â ni un cam yn nes at ail-agor Twnnel y Rhondda.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Swyddi Sydd Arnom ni eu Hangen, medd Leanne Wrth Lywodraeth Cymru

 MH_050716_Plaid_Cymru_026.JPG

Mae Leanne Wood wedi beirniadu’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru am fethu â darparu unrhyw gynlluniau creu swyddi ar gyfer y Rhondda.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.