Newyddion

Rhaid i Lywodraeth Prydain Fabwysiadu Cyflog Byw Go-iawn

 leanne.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw am godiad cyflog i bawb sy’n derbyn y ‘Cyflog Byw Cenedlaethol’ fel y’i gelwir.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gallai 'Gwestai Cleifion' Newydd Glirio Tagfeydd Mewn Adrannau Brys

 MH_050716_Plaid_Cymru_088.JPG

Mae Plaid Cymru wedi cynnig sefydlu ‘gwestai cleifion’ i liniaru’r pwysau ar ysbytai.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Trefn ar ein trenau!”, medd Leanne wrth y Gweinidog Llafur

 SMALL_MH_050716_Plaid_Cymru_029.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi dwyn pwysau ar Lywodraeth Cymru wedi i luniau ddod i’r amlwg o gerbyd trên gorlawn o blant ysgol yn ei hetholaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Beirniadu Taliadau Creulon Llinell Gymorth

 MH_050716_Plaid_Cymru_040.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi cynnig defnydd am ddim o ffôn swyddfa ei hetholaeth i unrhyw un sydd yn gorfod defnyddio llinell gymorth ddadleuol y Credyd Cynhwysol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Rhowch Drefn ar Broblemau Staffio’r GIG” Medd Leanne Wrth y Llywodraeth Lafur Wedi Datgelu Cofrestri Risg Damniol

 MH_050716_Plaid_Cymru_108.JPG

Mae Leanne Wood wedi annog y Llywodraeth Lafur yng Nghymru i weithredu ar frys ar ôl i brinder staff ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf gael ei ddatgelu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn Croesawu Cytundeb Da ar y Gyllideb i’r Rhondda

 MH_050716_Plaid_Cymru_043.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi croesawu cytundeb ei phlaid ar y gyllideb gyda Llywodraeth Cymru wedi derbyn cytundeb y byddid yn edrych i mewn i estyn Metro De Cymru i’r Fach.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymchwilio i Lwybr Beicio posib i’r Rhondda Fawr

 Rhondda_tunnel_bike_ride_edit4.jpg

Mae Leanne Wood wedi croesawu newyddion fod ymchwil yn cael ei wneud i greu llwybr beicio i’r Rhondda Fawr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn condemnio Cyngor RCT am gynlluniau i gau pwll nofio arall

 edit6.JPG

Mae Leanne wedi beirniadu Cyngor RCT am eu bwriad i gau pwll nofio yn yr etholaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Leanne yn croesawu hwb enfawr i brosiect cyffrous yn y Rhondda

 Rhondda_Tunnel_bike_ride.jpg

Mae Leanne Wood wedi llongyfarch Cymdeithas Twnnel y Rhondda wedi iddynt ennill grant o bron i £100,000.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Mae gan ddatganoli fwy i’w gynnig i Gymru”: Leanne

 MH_050716_Plaid_Cymru_102.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi herio’r Prif Weinidog oherwydd methiant ei lywodraeth i gyflwyno manteision pendant trwy ddatganoli.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.