loading

Newyddion diweddaraf

Leanne yn Beirniadu Taliadau Creulon Llinell Gymorth

 MH_050716_Plaid_Cymru_040.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi cynnig defnydd am ddim o ffôn swyddfa ei hetholaeth i unrhyw un sydd yn gorfod defnyddio llinell gymorth ddadleuol y Credyd Cynhwysol.

Darllenwch fwy

“Rhowch Drefn ar Broblemau Staffio’r GIG” Medd Leanne Wrth y Llywodraeth Lafur Wedi Datgelu Cofrestri Risg Damniol

 MH_050716_Plaid_Cymru_108.JPG

Mae Leanne Wood wedi annog y Llywodraeth Lafur yng Nghymru i weithredu ar frys ar ôl i brinder staff ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf gael ei ddatgelu.

Darllenwch fwy

Leanne yn Croesawu Cytundeb Da ar y Gyllideb i’r Rhondda

 MH_050716_Plaid_Cymru_043.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi croesawu cytundeb ei phlaid ar y gyllideb gyda Llywodraeth Cymru wedi derbyn cytundeb y byddid yn edrych i mewn i estyn Metro De Cymru i’r Fach.

Darllenwch fwy