loading

Newyddion diweddaraf

Leanne yn Cynnig Newid Radical yn y Gyfraith i Roi Gwell Bargen i Athrawon Llanw

 MH_050716_Plaid_Cymru_102.JPG

Mae AC y Rhondda wedi awgrymu y gallai Cymru basio deddfwriaeth i wahardd elwa mewn addysg er mwyn osgoi ecsploetio athrawon llanw.

Darllenwch fwy

Undeb Tollau yw’r Unig Ffordd i Amddiffyn Cymru Rhag Bygythiad Ffin Galed

 MH_050716_Plaid_Cymru_040.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi rhybuddio mai’r unig ffordd i amddiffyn Cymru rhag difrod ffin galed rhwng Cymru a’i chymdogion yw i’r DG aros yn yr Undeb Tollau.

Darllenwch fwy

Ydymdeimlad ac Ymwybyddiaeth Sydd eu Hangen yn y Frwydr i Atal HIV Rhag Lledaenu, medd Leanne

 edit7.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw am derfyn ar gamwahaniaethu yn erbyn pobl ag HIV ac AIDS yn ogystal ag ymdrech o’r newydd i sicrhau bod y sawl sy’n byw gyda’r clefyd yn cael y gefnogaeth angenrheidiol.

Darllenwch fwy