loading

Newyddion diweddaraf

“Trefn ar ein trenau!”, medd Leanne wrth y Gweinidog Llafur

 SMALL_MH_050716_Plaid_Cymru_029.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi dwyn pwysau ar Lywodraeth Cymru wedi i luniau ddod i’r amlwg o gerbyd trên gorlawn o blant ysgol yn ei hetholaeth.

Darllenwch fwy

Leanne yn Beirniadu Taliadau Creulon Llinell Gymorth

 MH_050716_Plaid_Cymru_040.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi cynnig defnydd am ddim o ffôn swyddfa ei hetholaeth i unrhyw un sydd yn gorfod defnyddio llinell gymorth ddadleuol y Credyd Cynhwysol.

Darllenwch fwy

“Rhowch Drefn ar Broblemau Staffio’r GIG” Medd Leanne Wrth y Llywodraeth Lafur Wedi Datgelu Cofrestri Risg Damniol

 MH_050716_Plaid_Cymru_108.JPG

Mae Leanne Wood wedi annog y Llywodraeth Lafur yng Nghymru i weithredu ar frys ar ôl i brinder staff ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf gael ei ddatgelu.

Darllenwch fwy