Newyddion diweddaraf

Addewid Plaid Cymru i Ddod ag Anghyfiawnder Pensiynau Gwragedd a Glöwyr i Ben

 Maerdy_pensions_edit.jpg

Os caiff ei hethol ar 8 Mehefin, addawodd Branwen Cennard, ymgeisydd Plaid Cymru yn y Rhondda, i frwydro dros bensiynau teg i wragedd.

Darllenwch fwy

Plaid yn lansio Cynllun Gweithredu i 'amddiffyn, cadw a hyrwyddo’ Cymru

 Manifesto_launch_7_(bach).jpg

Bydd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw yn lansio maniffesto ei phlaid ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol sydd ar y trothwy gydag addewid i 'oresgyn bygythiadau a manteisio ar gyfleoedd’ wrth i’r DG baratoi i adael yr UE.

Darllenwch fwy

Canlyniadau’r Etholiadau Lleol yn Sylfaen Gadarn i Fwy o Lwyddiannau i Blaid Cymru, medd Leanne

 Group_shot_Wattstown_BC.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi galw perfformiad Plaid Cymru yn etholiadau’r cyngor fel man cychwyn gwych i’r etholiad cyffredinol brys sydd ar ddigwydd yn y DG.

Darllenwch fwy